Spirekor

Spirekoret er for piger  i 1.-3. klasse. Vi øver hver torsdag
kl. 16.30-17.15 i Solrød Strandkirke

Koret optræder ved koncerter og gudstjenester i kirken i løbet af året. 

Spirekoret synger børnesange med poesi og bevægelse og lærer bl.a. at bruge solmisation til at synge overstemmer.  

Pigerne synger meget rytmisk/pop, men prøver også kræfter med klassisk musik, salmer og folkesange. Der undervises med henblik på eventuel senere optagelse i pigekoret. 

Du er velkommen til at overvære en korprøve for at se,  hvordan vi øver.

Det er gratis at synge i koret. 

Du kan få yderligere informationer hos organist og korleder  Ove Mathiesen på mobil 2660 1216