Kirkekontoret er lukket fredag den 21. juni 2024


Skal du akut bruge en attest kan denne fås ved henvendelse til hvilket som helst kirkekontor i Danmark, man skal blot huske gyldig billelegitimation.

Med venlig hilsen

Personregisterføren

Kordegn og personregisterfører

Anne-Marie Andersson

Tlf. 5614 0055
e-mail  Sikkermail - denne bruges til personfølsomme oplysninger (attester og info med cpr-numre)
Ikke sikkermail kordegn@solrodkirker.dk

Træffes mandag, tirsdag og torsdag kl. 10-14
Onsdag kl. 12-14
Fredag kl. 10-13
Torsdag  kl. 15-17

Fra fødsel til død

Hos kordegnen behandles registreringen af dit nyfødte barn - den anmodning du/I udfylder på borger.dk - når I vil give jeres barn et navn. Det er også kordegnen, du skal have fat i, hvis du fortryder et navn og gerne vil have det ændret.

Hvis I ikke er gift, når barnet bliver født, kan I anmelde omsorgs- og ansvarserklæringen via borger.dk, og så sørger kordegnen for, at barnet får en far. Dette skal I gøre inden for de første 28 dage, efter barnet er født. Hvis I ikke når det, sender kordegnen sagsbehandlingen til Familieretshuset, som tager sig af faderskabet.

MEN hvis I nu gerne vil giftes, ja så kontakter I kordegnen, som kan fortælle, om kirken er ledig, og hvilke papirer I skal udfylde.

Til sidst, når livet er slut, kan I kontakte kordegnen eller en bedemand. Sammen hjælpes vi ad med at skabe de rigtige rammer for et farvel.