Gå til hoved-indhold

Gravermedhjælper uden kirketjeneste til Solrød Sogn

Vi søger snarest muligt fuldtids gravermedhjælper til team, der også består af graver og 1 fuldtidsansat gravermedhjælper.

Dine primære arbejdsopgaver er:

  • ren- og vedligeholdelse af vores 2 kirkegårde, de grønne arealer ved Solrød Strandkirke samt 2 præstegårde.
  • varetagelse af administrative opgaver, når graveren har fravær.

Vi forventer, at du er:

  • vant til at arbejde ude og har kendskab til vedligeholdelse og pleje af grønne arealer.
  • stærk og udholdende og kan håndtere græsslåmaskiner, hækkeklippere m.m. (og eventuelt kan klare lettere vedligeholdelse af maskiner).
  • fortrolig med it på brugerniveau, hvor korrekt indtastning er vigtig.
  • god til at samarbejde og har et udadvendt og imødekommende væsen.

Gartner uddannelse er ikke et krav, men en fordel. Køn og alder er underordnet, men du er i besiddelse af kørekort B.

Arbejdstid:

  • Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.
  • Du er ansat med en vejledende årsnorm på 1.924 timer. Din normale daglige arbejdstid er på baggrund af årsnormen aftalt til 7,4 timer. Timetallet kan variere i op- og nedadgående retning på grund af arbejdets særlige karakter.
  • Arbejdstiden placeres mandag - fredag. Arbejde lørdag kan forekomme, mens søndag er fast fridag.

Løn:

Du bliver ansat på overenskomsten for gravermedhjælpere på landsbykirkegårde, se mere på www.folkekirkenspersonale.dk.

Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere uden gartnerisk uddannelse kr. 261.908 (trin 1) og kr. 269.220 (trin 2). Den årlige løn udgør for gravermedhjælpere med gartnerisk uddannelse kr. 300.704 (trin 1) og kr. 309.708 (trin 2). Alle beløb er opgivet i nutidskroner. Der sker aflønning på timeløn.

Ansøgning:

Ansøgningsfristen er søndag den 29. maj 2022. Vi forventer at afholde samtaler tirsdag den 7. juni 2022 fra kl. 16.00.

Du kan enten maile ansøgningen til 7203fortrolig@sogn.dk eller sende ansøgningen til:

Solrød Strandkirke

Mosevej 1

2680 Solrød Strand

Mrk.: ”Ansøgning gravermedhjælper”
 

Har du spørgsmål kan du ringe til:

Graver Thyge Brandt, tlf. 5115 1357

Vi ser gerne en vedlagt anbefaling og forbeholder os ret til at indhente referencer. I forbindelse med ansættelse indhentes en børneattest.

Om Solrød Sogn:

Graverkontoret ligger på Solrød Annekskirkegård, hvor der også findes mandskabs- og omklædningsrum samt værksted, hvor sognets maskiner og værktøj opbevares.

Den øvrige medarbejdergruppe består af 3 præster og 13 ansatte, der holder til i Solrød Strandkirkes lokaler på Mosevej 1.

Vi tilbyder en nærværende arbejdsplads, hvor vi værdsætter det gode samarbejde på kirkegården, i kirken og i sognehuset. Det er varieret arbejde med stor selvstændighed og fleksibilitet samt en høj grad af meningsfuldhed. Vil du læse mere om kirken og os, så gå ind på www.solrodkirker.dk.