Ulla Thorbjørn Hansen slog Rasmus Nøjgaard

Roskilde Stift har fået en ny biskop, og valget faldt på 56-årige Ulla Thorbjørn Hansen, der er provst i Slagelse og sognepræst i  Sct. Peders-Havrebjerg pastorat.

Ulla Thorbjørn Hansen fik 818 stemmer svarende til 51 procent af stemmerne. Hendes modkandidat Rasmus Nøjgaard fik 709 stemmer svarende til 44,2 procent af stemmerne.

1.604 af de i alt 1976 stemmeberettigede afgav deres stemme, og det giver en valgdeltagelse på 81,2 procent.

Bispevielsen finder sted søndag den 4. september 2022 i Roskilde Domkirke. 

Den nye biskop afløser den nuværende biskop, Peter Fischer-Møller, der har siddet siden 2008. Han holder afskedsgudstjeneste søndag den 21. august 2022 i Roskilde Domkirke i forbindelse med markeringen af Roskilde Stifts 1.000-års jubilæum.