Højtider

Med hver højtid følger en række helligdage og særlige gudstjenester. Som du kan se i menuen, har vi tradition for at markere kirkens højtider på et utal af måder.

Mange bunder i en lang teologisk tradition. En del mennesker vil f.eks. ikke føle, at de har været til gudstjeneste den 24. december, hvis de ikke har hørt ordene: ”og det skete i de dage…”

Hver eneste søn- og helligdag har en særlig tekst tilknyttet (læs mere under menupunktet ’kirkeåret’). Derfor giver det sig selv, at højtiderne markeres ens hvert år.