• 18-09-2019 19:00
  Solrød Strandkirke

  Bibelen og dig

 • 21-09-2019 12:00
  Solrød Strandkirke

  Dåbsgudstjeneste ved Charlotte Gravesen

 • 21-09-2019 13:15
  Solrød Kirke

  Vielse ved Charlotte Gravesen

 • 22-09-2019 11:00
  Solrød Strandkirke

  Gudstjeneste ved Anita Obeling Kring

 • 22-09-2019 12:30
  Solrød Strandkirke

  Dåbsgudstjeneste ved Charlotte Gravesen

 • 24-09-2019 19:30
  Solrød Kirke

  Aftengudstjeneste ved Leif Ellerbek

 • 28-09-2019 12:00
  Solrød Kirke

  Dåbsgudstjeneste ved Carsten Mølgaard Hansen

 • 29-09-2019 11:00
  Solrød Strandkirke

  Familiegudstjeneste om dåb ved Carsten Mølgaard Hansen

 • 03-10-2019 17:30
  Solrød Strandkirke

  Minikonfirmander afslutningsandagt

 • 03-10-2019 18:00
  Solrød Strandkirke

  Menighedsrådsmøde

 • 05-10-2019 12:00
  Solrød Strandkirke

  Dåbsgudstjeneste ved Charlotte Gravesen

Bibelen og dig

Kom og vær med til at tale om tekster fra Bibelen. Det er onsdag den 18. septembe i Solrød Strandkirke kl. 19-20, og præsterne Charlotte Gravesen og Carsten Mølgaard Hansen deltager hver gang, og hvis der kommer mange, deles deltagerne i to hold med hver sin præst. Du kan komme én gang, to, tre eller alle fire gange. Blot skal du tilmelde dig senest dagen før på carsten(at)solrodkirker.dk

Kim Larsen-foredrag i Solrød Strandkirke

Med udgangspunkt i sin bog, ”Kim Larsen. Mine unge år”, fortæller Jens Andersen om den folkekære musikers farverige liv, der endte i efteråret 2018, inden Kim Larsen og Jens Andersen havde færdiggjort den store erindringsbog, de var i fuld gang med.

Foredraget finder sted onsdag den 23. oktober kl. 19-21 i Solrød Strandkirke, og der er gratis adgang.

Kirkegården får nyt blomsterflor

Der arbejdes flittigt med skovl, spade og gravemaskine på Solrød Annekskirkegård for tiden. I afdeling A – også kaldet ”Lindelunden” – ud mod Solrød Byvej er kirkegårdens personale ved at forvandle området, der tidligere har været gravsteder på. Jord og perlesten fjernes, og i stedet kommer der ny muld, hvori der skal plantes 30.000 blomsterløg importeret fra Holland og sås græs.
Projektet er blevet til i et samarbejde mellem graverpersonalet, landskabsarkitekt Annemarie Lund og kirke-kirkegårdsudvalget under menighedsrådet.
”Vi har længe gerne villet forskønne denne afdeling og gøre det mere indbydende for dem, der kommer ind på kirkegården fra Solrød Byvej. Da mange gravsteder er blevet nedlagt, blev det muligt at tænke nye tanker for området. I foråret blev der sat to nye bænke op ud mod Solrød Byvej, og når de 30.000 blomsterløg blomstrer til foråret, bliver det meget flot at komme i Lindelunden”, siger Kirsten Borritz, der er formand for kirke-kirkegårdsudvalget.
Solrød Annekskirkegård i Solrød Landsby er blevet lettere at finde, efter der i sommer er sat et skilt op på hjørnet af Solrød Byvej og Møllebjerg.