Menighedsrådet

Menighedsrådet består af 10 folkevalgte menighedsrådsmedlemmer og tre præster.  De vælges for fire år ad gangen regnet fra et kirkeårs begyndelse.

Menighedsrådet har mange opgaver, herunder:

  • administrerer kirker, kirkegårde og andre bygninger, der tilhører kirken.
  • forvalter kirkens økonomi lokalt.
  • indstiller ansøgere til ledige præstestillinger.
  • ansætter og afskediger organister, kirketjenere, kordegne, gravere og andet personale.
  • deltager i valg af biskop og provstiudvalg, der bl.a. fører tilsyn med sognenes økonomi.
  • beslutter ændringer i gudstjenesteform, brug af nye salmebøger, bibeloversættelser m.m.

Menighedsrådet består p.t. af:

Pia Junker, Ane Arnbjerg, Inge Bonnesen, Kirsten Borritz, Vibeke Rafn Dahm, Evy Jørgensen, Ole Rathmann, Jacob Brock, Grete Kristensen og Anna Hansen.

Juni 2024
Dato Tid Lokation Beskrivelse
12/06/2024 17:30 Solrød Strandkirke Menighedsrådsmøde
September 2024
Dato Tid Lokation Beskrivelse
11/09/2024 17:30 Solrød Strandkirke Menighedsrådsmøde
17/09/2024 19:00 Solrød Strandkirke Opstillingsmøde
Oktober 2024
Dato Tid Lokation Beskrivelse
10/10/2024 17:30 Solrød Strandkirke Menighedsrådsmøde
November 2024
Dato Tid Lokation Beskrivelse
12/11/2024 17:30 Solrød Strandkirke Menighedsrådsmøde
  • 1