Gå til hoved-indhold

Menighedsrådet

Menighedsrådet består af 12 folkevalgte menighedsrådsmedlemmer og tre præster.  De vælges for fire år ad gangen regnet fra et kirkeårs begyndelse.

Menighedsrådet har mange opgaver, herunder:

  • administrerer kirker, kirkegårde og andre bygninger, der tilhører kirken.
  • forvalter kirkens økonomi lokalt.
  • indstiller ansøgere til ledige præstestillinger.
  • ansætter og afskediger organister, kirketjenere, kordegne, gravere og andet personale.
  • deltager i valg af biskop og provstiudvalg, der bl.a. fører tilsyn med sognenes økonomi.
  • beslutter ændringer i gudstjenesteform, brug af nye salmebøger, bibeloversættelser m.m.

Menighedsrådet består pt. af:

Pia Junker, Ane Arnbjerg, Marianne Thyboe, Inge Bonnesen, Kirsten Borritz, Vibeke Rafn Dahm, Evy Jørgensen, Ole Rathmann, Jacob Brock, Grete Kristensen og Anna Hansen.

Februar 2023
Dato Tid Lokation Beskrivelse
16/02/2023 17:30 Solrød Strandkirke Menighedsrådsmøde
March 2023
Dato Tid Lokation Beskrivelse
14/03/2023 17:30 Solrød Strandkirke Menighedsrådsmøde
April 2023
Dato Tid Lokation Beskrivelse
19/04/2023 17:30 Solrød Strandkirke Menighedsrådsmøde
Maj 2023
Dato Tid Lokation Beskrivelse
11/05/2023 17:30 Solrød Strandkirke Menighedsrådsmøde
Juni 2023
Dato Tid Lokation Beskrivelse
14/06/2023 17:30 Solrød Strandkirke Menighedsrådsmøde
August 2023
Dato Tid Lokation Beskrivelse
16/08/2023 17:30 Solrød Strandkirke Menighedsrådsmøde
September 2023
Dato Tid Lokation Beskrivelse
14/09/2023 17:30 Solrød Strandkirke Menighedsrådsmøde
Oktober 2023
Dato Tid Lokation Beskrivelse
11/10/2023 17:30 Solrød Strandkirke Menighedsrådsmøde
November 2023
Dato Tid Lokation Beskrivelse
15/11/2023 17:30 Solrød Strandkirke Menighedsrådsmøde
  • 1