Gå til hoved-indhold

Menighedsrådet

Menighedsrådet består af 12 folkevalgte menighedsrådsmedlemmer og tre præster.  De vælges for fire år ad gangen regnet fra et kirkeårs begyndelse.

Menighedsrådet har mange opgaver, herunder:

  • administrerer kirker, kirkegårde og andre bygninger, der tilhører kirken.
  • forvalter kirkens økonomi lokalt.
  • indstiller ansøgere til ledige præstestillinger.
  • ansætter og afskediger organister, kirketjenere, kordegne, gravere og andet personale.
  • deltager i valg af biskop og provstiudvalg, der bl.a. fører tilsyn med sognenes økonomi.
  • beslutter ændringer i gudstjenesteform, brug af nye salmebøger, bibeloversættelser m.m.

Menighedsrådet består pt. af:

Pia Junker, Ane Arnbjerg, Marianne Thyboe, Inge Bonnesen, Kirsten Borritz, Vibeke Rafn Dahm, Evy Jørgensen, Ole Rathmann, Jacob Brock, Grete Kristensen, Kirsten Thyboe og Anna Hansen.

Oktober 2022
Dato Tid Lokation Beskrivelse
13/10/2022 17:30 Solrød Strandkirke Menighedsrådsmøde
November 2022
Dato Tid Lokation Beskrivelse
15/11/2022 17:30 Solrød Strandkirke Menighedsrådsmøde
  • 1