Påskeugen i kirkerne

Skærtorsdag den 14. april kl. 18.00 holder Solrød Strandkirke en særlig aftengudstjeneste, hvor gudstjeneste og måltid smelter sammen. Gudstjenesten ved Mona Møberg Larsen foregår ved langborde i kirkerummet, og undervejs bliver der serveret et påskemåltid bestående af lam med tilbehør samt brød og vin. Ingen tilmelding.

Langfredag den 15. april kl. 11 er Charlotte Gravesen præst ved gudstjenesten, hvor vi mindes Jesus’ død på korset. 

Påskedag den 17. april er der gudstjeneste i Solrød Kirke kl. 9.30 og i Solrød Strandkirke kl. 11.00. Mona Møberg Larsen er præst begge steder, og vi fejrer Jesus’ genopståen med trompetmusik og masser af påskeliljer.

2. påskedag den 18. april kl. 11.00 er der familie-
gudstjeneste ved Carsten Mølgaard Hansen i Solrød Strandkirke. Børn og voksne skal på vandring i kirken og opleve alle påskens begivenheder; lige fra festoptog palmesøndag, den sidste nadver ved alteret og Jesus’ genopstandelse. Efter gudstjenesten er der let frokost og mulighed for at være kreativ i konfirmandlokalerne, og udendørs har påskeharen gemt en masse chokoladeæg. Vi håber at se en masse børnefamilier.