Visioner for Solrød Sogn

  • Solrød kirker ønsker at være et naturligt valg i både glæde og i sorg.
  • Vi ønsker at styrke menighedens tro og livsånd og inviterer dig til at tage del i et aktivt og åbent, kristent fællesskab.
  • Vi stiler efter at være en næstekærlig og miljøbevidst kirke, der er engageret i det samfund, vi er en del af.

I 2018 udarbejdede menighedsrådet nye visioner for sognet. Formålet var at sikre en fælles forståelse for, hvilken vej vi skal bevæge os og hjælpe ansatte og frivillige til  bedre at udføre deres opgaver og samarbejde om opgaverne.

Læs Solrød Sogns visioner