Drop ind og få dit barn eller dig selv døbt

Er dit barn ikke blevet døbt pga. restriktioner under corona, eller mangler du selv at blive døbt? Så få det gjort til Store dåbsdag lørdag den 2. oktober kl. 10-14 i Solrød Strandkirke.

Her står præsterne Charlotte Gravesen, Carsten Mølgaard Hansen og Mona Møberg Larsen klar til at døbe dit barn – uanset om barnet er tre eller 18 måneder og vokset ud af dåbskjolen.

”Vi formoder, at der er mange børn, som ikke er blevet døbt, da deres forældre ikke har haft mulighed for at holde fest bagefter. Vi synes, at børnene skal have mulighed for at blive døbt, og derfor tilbyder vi en mere uformel drop in-dåb, hvor forældre og barn blot kan møde op på dagen”, fortæller præst Mona Møberg Larsen og fortsætter:

Der kræves ingen tilmelding, men I skal bo i eller have tilknytning til sognet for at få jeres barn døbt i kirken.

Efter dåben får I en børnebibel med hjem og lidt at spise og drikke i konfirmandlokalerne.

Praktiske oplysninger

  • Hvis I har fælles forældremyndighed, skal I begge to være til stede til dåben. Hvis en af jer er forhindret, skal den anden have skriftligt samtykke med for, at barnet kan blive døbt.
  • Hvis du har ene forældremyndighed, skal du underskrive en tro og love-erklæring på, at det er korrekte oplysninger, du giver os.
  • Der skal være mindst to og højst fem faddere, og hvis forældrene står fadder, skal der være to ud over forældrene.
  • Vi skal have navne og adresser på fadderne, og den der bærer/svarer på barnets vegne.