Nye lempelser gavner kirkelivet

Endelig er der godt nyt for jer, der kommer i Solrød Strandkirke og Solrød Kirke og har været begrænset af coronarestriktioner gennem lang tid.

Den 21. april trådte en aftale om genåbning af folkekirken og andre trossamfund i kraft. Reglerne er lempet, så nu må der holdes gudstjenester af almindelig længde og med fællessang efter salmebøger, ligesom der igen kan være flere deltagere båden inden- og udendørs.

Det betyder helt konkret, at:
  • der er ingen begrænsning af gudstjenestens længde.
  • salmesang er tilladt til alle handlinger.
  • arealkravet er 2 m², når man sidder ned og 4 m², når man står op.
  • alle skal holde 1 meters afstand (dog 2 meter ved sang).
  • op til 25 personer under 18 år må samles til forenings-
  • aktiviteter (herunder konfirmationsforberedelse).
  • 10 personer må mødes indendørs (f.eks. til kirkekaffe), og 50 personer må samles udendørs (f.eks. på kirkegården efter en bisættelse).
  • der i Solrød Strandkirke kan være enten 35 enkeltpersoner eller 17 grupper á op til fem personer i samme boble - dog maksimalt 85 personer.
  • der i Solrød Kirke må være 8 enkeltpersoner eller 8 grupper á 3-4 personer - dog maksimalt 32 personer.