Charlotte Gravesen kan fejre 30 års jubilæum

”Hej præst. Hvordan går det ovre i kirken?”

Spørgsmålet kom fra en konfirmand, som Charlotte Gravesen havde undervist og konfirmeret for mange år siden og tilfældigt stødte på i Solrød Centret.

”Det er hyggeligt at blive genkendt, når jeg går tur ved stranden eller er til spinning. I mine 30 år som præst i Solrød Strand er jeg altid blevet taget godt imod, og den åbenhed er en gave for enhver præst,” fortæller Charlotte Gravesen.

Trods de mange år på samme arbejdsplads er hun på ingen måde gået i stå, og der har ikke manglet udfordringer og nye tiltag undervejs. Udover skiftende kollegaer møder hun bl.a. hele tiden nye konfirmander og dåbsforældre, og ældre salmer skiftes ud med nye.

Modig og nytænkende

”Kirken skal være modig og nytænkende. Vi præster skal hele tiden lytte til de mennesker, der kommer i kirken og se, hvordan vi indenfor rammerne kan være imødekommende overfor personlige ønsker. Vi skal også vise, at kristendommen stadig har super meget at sige til os i vores liv,” siger Charlotte og fortsætter:

”Der er stadig mange, der tror, at når vi i kirken siger, at Gud har skabt verden, så fornægter vi videnskaben. Selv tror jeg, at Gud er evig og har skabt verden og alle os i sin store kærlighed og har været med i de milliarder af år, hvor udviklingen skete.”

Når Charlotte Gravesen prædiker, er det vigtigt for hende, at nye kirkegængere kan gå direkte ind i kirken og forstå, hvad der sker og bliver sagt.

”Kirken har mange ord, der kun bruges i kirken, og dem kan vi ikke smide ud, men vi kan rundt om de gamle ord tale et nutidigt sprog. Og musikken skal også følge med. For min skyld må præludiet gerne oftere end nu være popmusik,” siger Charlotte Gravesen.

Præludiet er det første stykke musik, organisten spiller ved kirkelige handlinger. For den 59-årige præst har musikken ved gudstjenester og andre handlinger i det hele taget stor betydning.

Er vild med sing along-gudstjenester

”Jeg er meget glad for vores sing along-gudstjenester, som er fyldt med glæde og fællesskab mellem en masse mennesker, der synger ABBA-, Elton John- eller Kim Larsen-sange. Det passer lige til mit humør. Og det er spændende at lade kristendommen og vores liv mødes i popmusikkens tekster. På den anden side elsker jeg også en til en-samtaler, f.eks. forud for en bisættelse hvor jeg taler med afdødes pårørende og får indblik i afdødes livshistorie, og jeg oplever, hvor mangfoldige vi mennesker er,” siger Charlotte Gravesen.

Et andet fokuspunkt for hende er unges stigende mistrivsel. Det oplever hun og de andre konfirmandundervisere i Solrød Strandkirke på tætteste hold, når de hver uge underviser knap 150 konfirmander.

”Det er en gave at have konfirmander. Vi skal ikke flytte deres faglige niveau ligesom skolen. Vi kan bare være sammen med dem og fortælle, at Gud tager imod dem, som de er – om de tror eller ej. Jesus siger ”Kom til mig alle I som arbejder hårdt, og jeg vil give jer hvile”. Det betyder, at konfirmanderne ikke skal klare det hele i livet selv. De kan bede til Gud, som vi gør, når vi er sammen med dem og bede om livsstyrke og mod i en verden med høje krav til dem og en klimakrise, som vi skal handle på,” siger hun.

Brug for nye medlemmer

Charlotte Gravesens hverdag er andet end samtaler, undervisning og kirkelige handlinger. Som præst er hun og kirkens andre to præster selvskrevne medlemmer af menighedsrådet, der er ligesom en bestyrelse i en virksomhed. Til efteråret skal der vælges et nyt menighedsråd, da otte fra det nuværende råd ønsker at træde ud efter mange års arbejde.

”De har gjort et kæmpe arbejde, og nu har vi meget brug for nye kræfter. I menighedsrådet er medlemmerne både arbejdsgivere, økonomiansvarlige og gennemfører mange projekter. Hvis vi skal fortsætte som kirke i Solrød og bevare alt det gode, vi har, er det tvingende nødvendigt at få nye menighedsrådsmedlemmer. Så er der nogen, der lige er blevet pensioneret og har energi og overskud, vil jeg opfordre dem til at komme til orienteringsmøde den 14. maj. Her kan de høre mere om det at sidde i menighedsrådet og overveje, om det er noget, de vil gå ind i. Vi vil gerne have folk i alle aldre, så mød endelig op, uanset om du er 25 eller 50 år,” opfordrer Charlotte Gravesen.

Det er også i maj, at hendes 30-års jubilæum fejres – nærmere bestemt søndag den 5. maj kl. 11.00. Solrød StrandKor deltager under ledelse af Lars Ruuth, og bagefter holder menighedsrådet reception for alle, der har lyst til at ønske præsten tillykke med jubilæet.