Søndagsgudstjenester

Søndagsgudstjenesten, også kaldet ’højmessen’, er den traditionelle gudstjeneste søndag formiddag. Hos os er det kl. 11.00. Det er en gudstjeneste med fem salmer, prædiken, nadver, bøn og velsignelse. Nogle gange er der også dåb.

Vi synger både moderne og ældre salmer, og i kalenderen kan du ofte nogle dage før se, hvad vi skal synge. Præstens prædiken fortolker søndagens evangelietekst med henblik på, hvad den siger til os mennesker i dag, og prædikenen bliver ofte ledsaget af PowerPoint-billeder på væggen.

Søndagsgudstjenester skal være forståelige for alle. Derfor gør vi meget ud af, at vores sprog er moderne og nærværende. Undervejs forklarer vi, hvad der sker, så du – uanset om du er fast kirkegænger eller kommer for første gang – altid føler dig tryg.

Efter hver søndagsgudstjeneste er der kirkekaffe med lidt sødt til. Kirkekaffe er et sted for uformelt samvær, hvor også præsten og kirkens øvrige personale deltager. Man kan tale om gudstjenesten, vejret, ugen der er gået, eller noget helt andet. Det vigtigste er, at alle føler sig velkomne.

Søndagsgudstjenester

December 2024
Dato Tid Lokation Beskrivelse Dåb Lukket
29/12/2024 11:00 Solrød Strandkirke Gudstjeneste ved 0
Januar 2025
Dato Tid Lokation Beskrivelse Dåb Lukket
05/01/2025 11:00 Solrød Strandkirke Gudstjeneste ved 0
12/01/2025 11:00 Solrød Strandkirke Gudstjeneste ved 0
19/01/2025 11:00 Solrød Strandkirke Gudstjeneste ved 0