Kirkeåret

Hvert år har vi i kirkerne en perlerække af gudstjenester. Der er et helt særligt fortællende forløb, som begynder 1. søndag i advent og følger Guds fortælling om verden og os mennesker. Der er højtider med mange mennesker og ekstra pynt og trompetmusik - det er jul, påske og pinse.

Så er der alle de mere almindelige søndage. Hver søndag har tilknyttet sine egne læsninger fra Bibelen, så vi kommer vidt omkring i løbet af kirkeåret. Vi har hvert år seks familiegudstjenester, med hvert sit tema, og som særligt er for børn. Og så har vi hver måned (undtagen i sommerperioden) aftengudstjeneste i Solrød Kirke.

Alle kan komme og være med, og du behøver ikke kende gudstjenestens forløb for at deltage. Vi har altid vores powerpoint, som gennemgår forløbet, så alle kan føle sig hjemme.