Gå til hoved-indhold

Musik til skærtorsdag

Skærtorsdag spiste Jesus sit sidste måltid med sine disciple og indstiftede det første nadvermåltid med hele verden.

I anledning af skærtorsdag kan du her høre kirkens musikere - organist Ove Mathiesen og kirkesanger Marianne Sivholm - spille og synge Panis Angelicus, der handler om, at englebrød vil nære den fattige og ydmyge tjener.

Med englebrød menes det brød, vi modtager, når vi går til nadver. Her får vi del i Kristus og i hans betingelsesløse kærlighed. Det er det brød vi lever af!

César Franck komponerede i 1872 musik til Thomas Aquinas (1225-1274) tekst.

Panis Angelicus.

Den første salme ved gudstjenesten er Hil dig, frelser og forsoner på Thomas Laubs melodi.