Pinse

Efter Kristi Himmelfart fandt Gud en ny måde at være nærværende i verden på.

Gud sendte sin ånd, der lever imellem os mennesker. Helligånden gav disciplene mod til at gå ud og fortælle andre om Jesus, og på den måde opstod den første samling af mennesker, der troede på Jesus som Guds søn. De blev den første kirke og derfor kalder vi også pinsen for kirkens fødselsdag.

I pinsen fejrer vi, at Gud stadig er hos os med sin ånd, og at den ånd er med til at binde os sammen i et fællesskab.