Attester

Der findes tre forskellige attester.

  • Personattest (dansk og dansk/engelsk).
    Personattesten erstatter den tidligere fødselsattest eller fødsels- og navneattest.
  • Fødsels- og dåbsattest (dansk og dansk/engelsk).
    Du kan kun få denne attest, hvis du er døbt i den danske folkekirke.
  • Vielsesattest (dansk og dansk/engelsk).
    Du kan få denne attest, hvis du er viet i den danske folkekirke.

Du bestiller dine attester digitalt på borger.dk.

Du kan også få en ny på et hvilket som helst kirkekontor i Danmark. Det samme gælder for en vielsesattest, hvis vielsen er sket i en kirke.

For at få en dåbs- eller personattest skal du henvende dig på kirkekontoret og have gyldig billedlegitimation med.

Hvis du skal bruge en legalisering af attesten, må din attest ikke være mere end tre måneder gammel, og du skal selv henvende dig hos Udenrigsministeriet med attesten.

Yderligere information kan fås på Udenrigsministeriets hjemmeside.