En ny borger er kommet til verden

I er lige blevet forældre - tillykke med barnet.

Når du føder dit barn på et sygehus, bliver dit nyfødte barn digitalt registreret i barnets bopælssogn. Føder du hjemme eller på en fødeklinik, skal I anmelde fødslen selv hos personregisterføreren i jeres bopælssogn.

Find dit bopælssogn på sogn.dk.

Hvis I er gift ved barnets fødsel, skal I ikke foretage jer yderligere. I vil automatisk få fælles forældremyndighed over barnet.

Hvis I ikke er gift ved barnets fødsels, skal I udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring, inden barnet er 28 dage gammelt. Denne finder I også på borger.dk. Her kan I også læse mere omkring faderskab og forældremyndighed.

Navngivning

Inden dit barn er seks måneder gammelt, skal det have et navn. Gå derfor hurtigst muligt på borger.dk og navngiv jeres barn.  Når barnet er navngivet, får det et sundhedskort, og hvis I skal til udlandet, kan barnet få et pas.

Barnet kan uden problemer blive døbt efterfølgende.

For at se om de navne, I har valgt, er godkendt i Danmark, kan I tjekke på familieretshuset.dk eller ringe til kordegnen.