Der er en stor medarbejdergruppe tilknyttet Solrød Sogn
3 præster
13 ansatte
12 folkevalgte menighedsrådsmedlemmer
Vi har hver vores forskellige funktioner, og alle arbejder vi på, at møde borgerne, der hvor de er.