Solrød Kirke

Solrød Kirke er sognets ældste bygning fra omkring år 1200.

Som en del andre kirker på Østsjælland er kirken gulkalket. Ifølge traditionen skyldes det, at disse kirker hørte til Vallø Stift.

Det meste af inventaret er fra renæssanceårene i 1500-tallet og 1600-tallets begyndelse.

Altertavlen er fra ca. 1630 og har Christian IV's navnetræk. På alteret står to malmlysestager fra 1500-tallet. Til kirkens altersølv hører en lille sølvkalk fra 1578, som erstatter en større, der blev stjålet af svenskerne, en disk af forgyldt sølv og en oblatæske fra 1696.

Granitdøbefonten er sandsynligvis fra 1200-tallet, og der hører et dåbsfad fra slutningen af 1500-tallet og et trælåg fra 1656 til.

Prædikestolen er fra omkring 1590, og de fire felter på den er forsynet med udskårne  evangelistsymboler. Prædikeskolen bliver aldrig brugt til gudstjenester, da præsterne foretrækker at være i øjenhøjde med kirkegængerne.

Lydhimlen over prædikestolen er yngre end denne.

De 12 bænkegavle er helt tilbage fra omkring 1550-75 og har flotte træudskæringer af hoveder med fantasifulde hovedbeklædninger.

I våbenhuset hænger en præstetavle med navne på præster ansat i kirken siden reformationen.