Konfirmander og gospel

Hvert år deltager en del af Solrød Sogns konfirmander i en gospelweekend.

Weekenden er en del af deres konfirmationsforberedelse og sætter samtidig fokus på fællesskab, glæde og sang.

Søndag slutter vi weekenden af med en festlig gudstjeneste, hvor konfirmanderne deltager aktivt som gospelkor.

 

 

Gospelweekenden den 18.-20. januar 2019.

Medvirkende elever fra:
8. C og D fra Munkekærskolen
8. Bk, Ci og Ev fra Uglegårdsskolen

Herunder kan du se lidt billeder fra gospelweekenden 2014 og ude i venstre spalte kan du klikke et foreløbigt programmet for weekenden frem.

2014 Gospelweekend søndag