Forberedelse

Konfirmationsforberedelsen finder som udgangspunkt sted i Solrød Strandkirke og tidspunktet fastlægges efter aftale med skolerne. Dette gælder dog kun elever fra Munkekærskolen, Uglegårdsskolen og Køge Bugt Privatskole. 

Du går til forberedelse sammen med din klasse hos en af præsterne eller en konfirmandlærer.

Mens du går til præst, skal du komme til seks gudstjenester. Hvis der er mange konfirmander til samme gudstjeneste, fordeler vi jer i kirken, så alle får mest muligt ud af gudstjenesten. Nogle gange vil der derfor være skilte, der angiver, hvor konfirmander (der kommer uden forældre) skal sidde.

Du skal deltage i en gospelweekend og der kan også komme enkelte andre obligatoriske arrangementer.

Det er også en del af forberedelsen at lære fadervor og trosbekendelsen. Begge dele bruges til alle gudstjenester.

Maj 2025
Dato Tid Lokation Beskrivelse
14/05/2025 17:00 Solrød Strandkirke 3½/5 kl.11 SSK CST
15/05/2025 13:45 Pavillon AFSLUTNING KBP (17) Pia