Gudstjeneste ved Rebecca Cecilie Hoffmann med 1 dåb

21. april 2024 - 11:11 > Solrød Strandkirke

Liturgi: 

- Præludium 

- Velkommen

- 1. salme: DDS 754 Se, nu stiger solen af havets skød

- Hilsen: ”Herren være med jer” (med korsvar)

- Bøn

- Bibellæsning: Hebr 4,14-16

- 2. salme: DDS 750 Nu titte til hinanden de favre blomster små

- Trosbekendelsen

- 3. salme: DDS 218 Krist stod op af døde

- Evangelietekst: Joh 14,1-11

- Prædiken

- Kirkebøn

- Den apostolske velsignelse

- 4. salme: DDS 725 Det dufter lysegrønt af græs (Aksels dåbssalme)

- Dåb af Aksel

- Nadver med nadversalmerne: DDS 13 v 2 + 474

- Takkebøn (jf. Solrød nadver-ritual)

- Velsignelsen (med korsvar)

- 5. salme: DDS 29 Spænd over os dit himmelsejl

- Meddelelser

- Postludium; dåbsfølge får dåbsattest mm. og går ud

Solrød Strandkirke