Gå til hoved-indhold

Gudstjeneste ved Charlotte Gravesen

28. maj 2023 - 11:00 - 28. maj 2023 - 12:00 Solrød Strandkirke

Præludium

1. salme: 290 "I al sin glans"

Hilsen

Bøn

Læsning Apostlenes Gerninger

2. salme: 308 "Helligånd, vor sorg du slukke"

Evangeliet til Pinsedag

Trosbekendelsen

3. salme: 289 "Nu bede vi den Helligånd"

Prædiken

Kirkebøn

4. salme: 0 (fra "100 salmer nr 806) "Nu er det åndens lyse tid"

Nadver

Velsignelsen med korsvar

5. salme: 0 (fra "100 salmer nr 835) "Gå gennem byens lange lige gader"

Postludium