Konfirmation ved Charlotte Gravesen

27. maj 2023 - 11:11 > Solrød Strandkirke

Præludium

Velkomst og bøn

1. salme: 749 I østen stiger solen op

Konfirmationsprædiken

Trosbekendelsen

Konfirmation (de kommer op i 2 hold)

Fadervor

3. salme: Må din vej gå dig i møde (alle 4 vers)

Velsignelsen med korsvar

4. salme: Tak Gud for denne lyse morgen

Meddelelserne

Postludium (herunder deler jeg roser ud)

Konfirmander:

NavnBænk
Bænk 9 og to pladser på bænk 11
Bænk 7 og to pladser på bænk 22
Bænk 10 og to pladsser på bænk 11
Bænk 1 og to pladser på bænk 12
Bænk 3 og to pladser på bænk 13
Bænk 8 og to pladser på bænk 13
Bænk 2 og to bænke på plads 12
Bænk 4
Bænk 5
Solrød Strandkirke