Gå til hoved-indhold

Gudstjeneste ved Charlotte Gravesen

11. April 2021 - 11:00 > Solrød Strandkirke

Præludium

"Nåde være med jer og fred....."

Bøn

Evangelium

Trosbekendelsen

Kirkesanger synger: "Nu ringer alle klokker" vers 1, 2, 3, & 7

Prædiken

Organist spiller et lille interludium, cirka 1 minut

Nadver:

Indledning og nadverbøn

Indstifelsesordene

Præst: "Dette er Jesu Kristi legeme" - alle spiser brød

Præst: "Dette er Jesu Kristi blod" - alle drikker saft

Takkebøn

Kirkesanger synger: "Som forårssolen morgenrød" alle vers

Velsignelsen uden korsvar

Meddelelser

Postludium