Gud, jeg står ved en korsvej og vender mig til dig. Tak, fordi du går ved min side, og fordi jeg ved, at du vil følge mig, hvor jeg end skal gå. I dine hænder overgiver jeg de år, som ligge bag mig, med det, som lykkedes, og det, som mislykkedes, med alle de almindelige dage, som kom til at forme mit liv. Nu beder jeg dig følge mig ind i den ukendte fremtid, som både drager og ængster mig: Lad min smerte blive din smerte. Lad din glæde blive min glæde, som du har lovet. I Jesu navn. Amen.