Morgenbønner

Jeg takker dig, min himmelske Fader, ved Jesus Kristus, din elskede Søn, fordi du denne nat har bevaret mig fra al skade og fare. Jeg beder dig, at du også denne dag vil bevare mig fra synd og alt ondt, så min gerning og mit liv må behage dig; for jeg betror mig med legeme og sjæl og alt i dine hænder. Lad din hellige engel være med mig, så den onde fjende ikke skal få magt over mig. Amen.

Eller:

Himmelske Far! Gør mit sind åbent for den dag, som nu kommer til mig, så jeg ikke frygter de opgaver og udfordringer, jeg skal møde, men stoler på din trofasthed, og tager imod dagen som en gave fra dig.

Eller:

Gud, hvilke morgenskyer. Blikket hopper fra sky til sky, er hverken bange for at falde ned eller falde igennem. Du giver os lyst til højt at flyve, dybt at takke.

Aftenbønner

Jeg takker dig, min himmelske Fader, ved Jesus Kristus, din elskede Søn, fordi du i dag nådigt har bevaret mig. Jeg beder dig, at du vil tilgive mig alle mine synder, hvorved jeg har gjort uret, og at du i nar nådig vil bevare mig; for jeg betror mig med legeme og sjæl og alt i dine hænder. Lad din hellige engel være med mig, så den onde fjende ikke skal få magt over mig. Amen.

Eller:

Herre, natten er nær. Nu er det tid til selskabelighed, samtale og søvn, men også til ensomhed. For som natten går, kan tanker løbe vild og bekymringer yngle. Lad os ikke glemme det løfte at du vil være os nær. Lad troen på dit følgeskab lede os gennem natten så vi kan sove trygt. Og, Herre, tak for din morgensol og opstandelse, alt dét som venter på den anden side af mørket.