Herre Vor Gud, himmelske Fader, velsign os og disse gaver, som vi får af din milde godhed ved Jesus Kristus, vor Herre. Amen.

Eller:

I Jesu navn går vi til bord at spise, drikke på dit ord, dig, Gud, til ære, os til gavn så får vi mad i Jesu navn. Amen.

Eller:

Alle gode gaver de kommer ovenned, så tak da Gud, ja, pris dog Gud for al hans kærlighed! Amen.