I Biblen er Salmernes Bog et godt sted at lede, hvis man mangler ord til bøn.

For eksempel

Svar mig i hast, Herre,
min ånd går til grunde,
skjul ikke dit ansigt for mig,
så jeg bliver som de, der gik i graven.
Forkynd mig din godhed hver morgen,
for jeg stoler på dig.
Vis mig den vej, jeg skal gå,
for jeg længes efter dig.
Red mig fra mine fjender, Herre,
jeg skjuler mig hos dig.
Lær mig at gøre din vilje, 
for du er min Gud. (Salmernes Bog 143,7-10)