Sorg

Det er naturligt at sørge over et alvorligt tab. 
Sorgen tager tid og koster mange kræfter især i de første år. 
Hvis man ikke giver sig tid til sorgen, bliver den ikke rigtigt bearbejdet og kan komme til at overskygge hverdagen og livet med andre mennesker.
Et menneske i sorg har brug for tid og forståelse fra sine omgivelser.