Privatlivspolitik

I vores privatlivspolitik for Solrød Sogn finder du hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi som dataansvarlig organisation bruger dem til.

1. Generelt

1.1. Denne persondatapolitik er gældende for samtlige personlige oplysninger, du giver os, og/eller som vi indsamler om dig, når du er deltager i bestemte kirkelige aktiviteter, f.eks. vielser og konfirmationer, eller når du besøger vores website solrodkirker.dk.

2. Dataansvarlig

2.1. Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:

Solrød Sogn
Mosevej 1
2680 Solrød Strand
CVR-nummer 68543916

Solrød Sogn har bemyndiget kontaktperson Leif Ellerbek, mobil 5115 1354, e-mail leif(at)solrodkirker.dk som dataansvarlig.

2.2. Når vi behandler personlige oplysninger, overholder vi EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) samt de danske persondataretlige regler, som er gældende fra 25. maj 2018.

2.3. Har du spørgsmål til vores privatlivspolitik, eller måden vi behandler dine personlige oplysninger, som er registreret hos Solrød Sogn, kan du rette henvendelse til dataansvarlig Leif Ellerbek.

2.4. Du kan til enhver tid få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig og få dem ændret, hvis de er forkerte eller bede om at få dem slettet.

3. Beskyttelse af personoplysninger

3.1. Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en (begrænset) risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

3.2. Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til afsluttes.

3.3. Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen under pkt. 9. “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores website.

3.4. I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har samtidig mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jvf. persondatalovens § 58, stk. 1.

4. Indsamling af personlige oplysninger

4.1. Solrød Sogn indsamler kun nødvendige og relevante personoplysninger. Du kan vælge at give yderligere oplysninger afhængig af formålet med registreringen.

4.2. De personoplysninger, som vi indsamler, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med kirkelige handlinger, arrangementer og undervisning. 

4.3. Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, medmindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil.

5. Behandling af personlige oplysninger

5.1. Vi behandler kun personlige oplysninger i det omfang, det er nødvendigt.

5.2. Personlige oplysninger skal forstås som enhver oplysning, der direkte eller indirekte kan henføres til en identificeret eller identificerbar fysisk person. En identificerbar fysisk person er en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, f.eks. ved et navn, cpr-nummer eller et eller flere elementer, der er unikke for en given persons identitet. 

5.3. Vi videregiver ikke dine personlige oplysninger uden dit samtykke, medmindre vi er forpligtet til det i medfør af lovgivningen.

5.4. Vi anvender dine personlige oplysninger til:

  • planlægning af kirkelige handlinger og arrangementer samt den undervisning, der finder sted.

6. Deling af dine personoplysninger

6.1. Vi kan af og til videregive dine oplysninger til samarbejdspartnere, leverandører og/eller serviceudbydere eller offentlige myndigheder. Det sker bl.a. i forbindelse med vores IT-drift. Vores leverandører og/eller serviceudbydere vil i disse tilfælde behandle dine oplysninger på vores vegne som vores databehandler. Vi har indgået databehandleraftaler med hver enkelt for at sikre, at de ikke bruger oplysningerne til egne formål, og at de har truffet tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

6.2. Vi deler dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtet til det, f.eks. som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder.

7. Deling af oplysninger med modtagere uden for EU/EØS

7.1. Som dataansvarlig gør vi udelukkende brug af databehandlere beliggende i EU, og dine personoplysninger overføres derfor ikke til tredjelande, medmindre andet er aftalt.

8. Website og cookies

8.1. Når du besøger websitet solrodkirker.dk, benytter vi Google Analytics-cookies. En cookie er en lille tekstfil med information, som hjemmesiden gemmer på din pc for at holde styr på, hvad der sker under dit besøg for at kunne genkende pc'en næste gang du besøger hjemmesiden. Cookies hjælper os bl.a. med at forbedre brugervenligheden, se din brugeradfærd og til indsamling af anonymiseret statistik.

8.2. Som nævnt ovenfor benytter vi Google Analytics-cookies for at give os indsigt i, hvordan besøgende benytter vores website. Vi deler ikke denne data med nogen, og den viden vi får, bruges udelukkende til at forbedre websitet og brugeroplevelsen for dig som besøgende. Du kan læse mere om Google Analytics-cookies her.

8.3. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her. (Det anbefales ikke).

8.4. Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg. Ønsker du at slette eller blokere cookies, kan du se en vejledning her.

9. Sidst opdateret

9.1. Denne persondatapolitik er sidst opdateret den 9. august 2018.