Spirekoret

- for alle sangglade piger og drenge fra 1. til 3. klassetrin.

Vi øver hver torsdag kl. 16.20-17.00 i Solrød Strandkirke.  

I Spirekoret lærer du at synge på mange forskellige måder.
Vi synger sange om sommer og vinter, om påske og jul,
lærer solfa-tegn, klapper rytmer og synger sanglege!
Der undervises tillige med senere optagelse i junior- eller pigekoret for øje.
Deltagelse er gratis!
Vi glæder os til at se dig.

Yderligere information hos:
Korleder: Ina Wakabayashi tlf. 31211073