Pigekoret

- er for piger på 6. klassetrin og derover.

Vi øver hver torsdag kl. 16.45-18.45 i Solrød Strandkirke.
Pigekoret medvirker ved højmesser, musikgudstjenester og konfirmationer og optræder desuden ved jule- og forårskoncerter samt divderse arrangementer.  
Du er velkommen til at overvære en korprøve for at se, hvor og hvordan vi øver.
Vigtige forudsætninger for deltagelse og optagelseskrav: se her! (teksten linkes til korfolder)
Koret er lønnet:
Du får løn for alle tjenester og korprøver. Til gengæld er der mødepligt, da korets høje niveau (og arbejds-/sangglæde) beror på det enkelte medlems stabile indsats.
Vi glæder os til at se dig!

Velkomstfolder Solrød Pigekor 2013

Yderligere information hos:

Organist Ole Mathiesen på tlf. 2660 1216