Vision

Vi ser sognene i Solrød kommune som et kirkeligt arbejdsfællesskab.
At kirken skal være samlingspunkt for sognets menighed med hensyn til gudstjenester, kirkelige handlinger og mange andre aktiviteter.

Vision  -  Handling  -  Mål  -  Værdier  -  Eksistensgrundlag  -  Mission