Værdier

Kirken svarer på det religiøse behov, der ligger i tiden, og får sået guds ord.
Kirken som god arbejdsplads for medarbejdere og menighedsråd, så det smitter af på menighedens møde med kirken.
Der er respekt om de enkeltes arbejdsområder, og alle oplever, gennem et godt samarbejde, at være værdifulde for vores sogn.

Vision  -  Handling  -  Mål  -  Værdier  -  Eksistensgrundlag  -  Mission