Mission

Folkekirkens mission som kristen kirke er at forkynde Kristus som hele verdens frelser.

Vision  -  Handling  -  Mål  -  Værdier  -  Eksistensgrundlag  -  Mission