Mål

En kirke der er levende og udadvendt.
Forskellige former for gudstjenester inklusiv de traditionelle, så alle behov bliver tilgodeset.
Flere deltagere til gudstjenester.
Vi skal have fokus på at formidle, hvad der foregår i kirken – udover gudstjenester.
Tilbud til alle aldersklasser.
Vi skal have et tæt samarbejde med nabosognene.

Vision  -  Handling  -  Mål  -  Værdier  -  Eksistensgrundlag  -  Mission