Handling

Nuværende handlinger

 1. En kirke der er levende og udadvendt.

  • Højmesse
  • Tema gudstjenester
  • Familie gudstjenester
  • Skærtorsdag med fællesspisning
  • Korarbejde
  • Halloween
  • Kirkekaffe

 2. Forskellige former for gudstjenester inklusiv de traditionelle, så alle behov bliver tilgodeset.

  • Traditionel gudstjeneste
  • Tema gudstjeneste
  • Familie gudstjeneste
  • Aften gudstjeneste
  • Plejehjems gudstjeneste

 3. Flere deltagere til gudstjenester.

  • Hjemmeside
  • Annoncering i lokalblad
  • Udhængsskabe
  • Præstens arbejde med dagens tekst

 4. Vi skal have fokus på at formidle hvad der foregår i kirken udover gudstjenester.

  • Annoncering
  • Hjemmeside
  • Udhængsskabe

 5. Tilbud til alle aldersklasser.

  • Baby salmesang
  • Mini konfirmander
  • Salmesangsprojekt
  • Korarbejde
  • Skolebesøg
  • Teenklub
  • Spændende konfirmandundervisning
  • Hyggeklubben
  • Foredrag
  • Koncerter

 6. Vi skal have tæt samarbejde med nabosognene.

  • Pinse på Herrens mark
  • Mini konfirmander
  • Konfirmandundervisning
  • Specialundervisning
  • Fællesarrangementer
  • SMS samarbejde
  • Menighedsplejen inkl. sorggrupper

Vision  -  Handling  -  Mål  -  Værdier  -  Eksistensgrundlag  -  Mission