Eksistensgrundlag

Eksistensgrundlag for Solrød kirker, der udtrykker meningen med at drive kirke i vores sogn:

Fortællingen af det gode kristne budskab er grundlæggende. Vi møder mennesker der hvor de er i deres liv gennem gudstjenester, kirkelige handlinger og forskellige aktiviteter. Det er synligt for mennesker i vores omverden, hvad de kan bruge kirken til og alle skal føle sig velkomne.

Vision  -  Handling  -  Mål  -  Værdier  -  Eksistensgrundlag  -  Mission