Menighedsrådet består af 12 valgte menighedsrådsmedlemmer og 3 præster. 

  • administrerer kirker, kirkegårde og andre bygninger, der tilhører kirken
  • forvalter kirkens økonomi lokalt
  • indstiller ansøgere til ledige præstestillinger
  • ansætter og afskediger organister, kirketjenere, kordegne, gravere og andet personale
  • deltager i valg af biskop og provstiudvalg, der bl.a. fører tilsyn med sognenes økonomi
  • sammen med præsterne fastlægger man tidspunkter for gudstjenester 
  • beslutter ændringer i gudstjenesteform, brug af nye salmebøger, bibeloversættelser m.m.
  • medlemmer af menighedsrådet vælges for 4 år, regnet fra et kirkeårs begyndelse

 

 

Det nye råd består af:

Arne Nielsen,Inge Bonnesen, Kirsten Borritz ,Vibeke Rafn Dahm, Evy Jørgensen, Annette Nielsen, Ole Rathmann, Iwan Jensen, Jacob Brock , Hans Reinholt, Dorit Kolind. Grete Kristensen

Gældende fra den 1. december 2016.

 

 


Mødedatoer

Oktober 2019
DatoTidspunktLokationBeskrivelse
03/10/201918:00Solrød StrandkirkeMenighedsrådsmøde
06/10/201912:00Solrød StrandkirkeMenigheds møde
31/10/201918:00Solrød StrandkirkeMenighedsrådsmøde
November 2019
DatoTidspunktLokationBeskrivelse
28/11/201918:00Solrød StrandkirkeMenighedsrådsmøde