Kirketjenere ved Solrød kirke og Solrød Strandkirke

Træffes:
Tirsdag - torsdag kl. 8.00 - 14.00
Fredag kl. 8.00 - 12.00
Tlf. 5115 1362
Mail: kirketjener@solrodkirker.dk 

Hanne Dam Hansen

Pernille Reinholdt

Marie Servé Boisen