Degne og kirkesangere i Solrød


1684 - 1700 Peder Clausen

1700 - 1711 Willum Mogensen

1711 - 1753 Peder Adamsen Fextor

1753 - 1770 Christian Frederik Klixbøll

1770 - 1796 Hans Wording

1797 - 1801 Hans Nicolai Lassen

1801 - 1812 Johan Christian Petersen

1812 - 1853 Hans Nielsen

1853 - 1890 Hans Andersen

1891 - 1916 Peder Meyer Johansen

1916 - 19 Jakob Kristen Hansen

1/8 1957 - 26/4 1992 Ole Illum Truelsen

12/6 1983 - 11/9 1994 Lisbeth Lange

1/4 1992 - 1/3 1999 Helle Mørk

1/11 1995 - 1/5 1998 Lise-Marie Trane

1/5 1999 - 31/12 2001 Nikolaj Andersen