Konfirmation ved Charlotte Gravesen

30. April 2021 - 12:30 > Solrød Strandkirke

Præludium (aftalt med Ove:-)), konfirmanderne går ind

Velkomst og bøn ved Charlotte

1. salme: 749 I østen stiger solen op (Hvis vi stadigvæk ikke må synge 30. april, så synger Elaf vers 1, 2, 4 og 7)

Prædiken

Trosbekendelsen

Konfirmation

Fadervor

Velsignelsen uden korsvar

2. salme: Tak Gud for denne lyse morgen (Hvis vi stadigvæk ikke må synge 30. april, så synger Elaf vers 1, 2, 5 og 6)

Meddelelser om fotografering og tømning af kirken

Postludium (Spotify), konfirmanderne går ud og alle går ud

I tilfælde af regnvejr tager vi fællesfoto i konfirmandstuerne

 

Alt på powerpoint

Konfirmander:

NavnBænk
Bænk 9 og 11