Går du i specialklasse eller har du særlige behov og vil du gerne konfirmeres - så læs her:

I kirken vil vi meget gerne tage hensyn til dig. Alle kan blive konfirmeret og vi vil strække os langt for at finde en løsning, der passer både dig og os.

Nogle elever fra specialklasser vil gerne gå til forberedelse med sin klasse på et mindre hold med meget overskuelige og faste rammer og konfirmeres sammen. Andre elever fra specialklasser vil gerne følge et traditionelt konfirmandhold, hvor de måske kender nogen og så konfirmeres på én af de store konfirmationsdage sammen med mange andre.

Hvis du går i specialklasse udenfor Solrød kommune, kan du måske gå til konfirmationsforberedelse sammen med din klasse i den kirke, der ligger nærmest din skole og blive konfirmeret dér, det aftales med præsten i den pågældende kirke. Det er også muligt at gå til undervisning sammen med klassen og alligevel konfirmeres i din lokale kirke. Husk du skal aftale dette både med præsten, hvor du går i skole og med præsten i din lokale kirke.

Præst Charlotte Gravesen koordinerer konfirmationsforberedelse og konfirmation for specialklasserne i Solrød Kommune. Hun kan kontaktes på telefon: 5115 1364 eller på mail: charlotte(at)solrodkirker.dk