Konfirmationsdatoer ud i fremtiden

Vi bliver tit spurgt til konfirmationsdatoer, der ligger 2 til 4 år ud i fremtiden.

Vi kan give følgende svar, som dog er med visse forbehold:

I Solrød sogn holder vi konfirmationer på følgende dage: Store Bededag, lørdagen efter Store Bededag, Kristi Himmelfartsdag og lørdagen efter Kristi Himmelfartsdag.

Sådan har vi gjort i de sidste mange år og vi har ikke nogen planer om at ændre på det, men vi kan ikke med sikkerhed love, at det også vil være sådan i al fremtid. Der kan jo f.eks. komme nye præster til sognet, som planlægger anderledes.

Medbestemmelse:

I Solrød Sogn lægger vi stor vægt på, at familier selv, så langt det er muligt, er med til at vælge, hvilken dag deres konfirmation skal ligge på. Det er til stor glæde for mange familier, der skal planlægge konfirmation i forhold til andre konfirmationer i familien. Og mange konfirmander er glade for det, for det betyder, at de kan komme til hinandens konfirmationsfester. Og det er det, der gør, at vi ikke kan give noget sikkert svar før indskrivningen har fundet sted og vi har set, hvordan ønskerne fordeler sig på et givent år.

Derfor kan man, når man tilmelder sig, ønske kirke og dato, men ikke præst og tidspunkt.

Vi har indtil nu oplevet, at konfirmanderne fordeler sig nogenlunde jævnt over konfirmationsdatoerne. Vi har dog haft ekstra mange, der har valgt lørdag efter Kristi Himmelfart. Den dag har vi så imødekommet alle ønsker, ved at oprette en konfirmation kl. 14.00.

Hvis det sker et år, at et flertal af konfirmanderne ønsker samme dag, må vi løse det, ved at nogen flytter dag. Det udarbejder vi en procedure for. Vi kan jo ikke konfirmere 140 konfirmander (som vi cirka har hvert år) på én dag.

Hvornår på dagen:

Tidspunkter for konfirmation er: kl. 11.00 og kl. 13.00.
På særlig store dage vil det være kl. 10.00, 12.00 og kl. 14.00.


Vi holder hver af dagene konfirmation både i Solrød Kirke og i Solrød Strandkirke.
De 2 kirker giver nogle meget forskellige konfirmationer. I Solrød Strandkirke har vi f.eks. mulighed for at vise billeder på vores projektor.
Der kan være 7 konfirmander ad gangen i Solrød Kirke og 14 i Strandkirken.

Hvornår får vi svar:

Vi kan først give helt sikkert svar på, om I får den ønskede dag, når indskrivningen har fundet sted og alle familier har valgt en konfirmationsdato. Indskrivningen finder sted ca. 14 måneder før konfirmationen.

Hvad gør man så, hvis man gerne vil booke et festlokale f.eks. 3 år ud i fremtiden?

Der er mange familier, der booker et festlokale flere år før og så håber de, at de, når indskrivningen er på plads, har fået den dag, de ønskede. Det er også gået op indtil nu. Men som det fremgår af beskrivelsen ovenfor, så kan vi ikke love noget så langt ud i fremtiden. Vi kan ikke give nogen sikkerhed før ca. ét år før, når indskrivningen er afsluttet.