Konfirmationer i 2020

I 2020 afholder vi konfirmationer de følgende dage:

Store Bededag den 8. maj


Lørdag den 9. maj


Kristi Himmelfartsdag den 21. maj


Lørdag den 23. maj

 

Tilmelding finder sted i marts 2019


De sognebørn, der går på enten Uglegårdsskolen eller Køge Bugt Privatskole vil modtage en indskrivningsfolder.
Går man ikke på en af de nævnte skoler, bor man ikke i sognet eller har man adressebeskyttelse, bedes man kontakte sin sognekirke. 

 

Hvornår får vi svar:


Vi kan først give helt sikkert svar på, om I får den ønskede dag, når indskrivningen har fundet sted og alle familier har valgt en konfirmationsdato.
Tilmeldingsfristen er den 28. marts 2019.

 

Medbestemmelse:


I Solrød Sogn lægger vi stor vægt på, at familier selv, så langt det er muligt, er med til at vælge, hvilken dag deres konfirmation skal ligge på. Det er til stor glæde for mange familier, der skal planlægge konfirmation i forhold til andre konfirmationer i familien. Og mange konfirmander er glade for det, for det betyder, at de kan komme til hinandens konfirmationsfester. Og det er det, der gør, at vi ikke kan give noget sikkert svar før indskrivningen har fundet sted og vi har set, hvordan ønskerne fordeler sig på et givent år.

Derfor kan man, når man tilmelder sig, ønske kirke og dato, men ikke præst og tidspunkt.

 

Hvornår på dagen:

Vi holder hver af dagene konfirmation i både Solrød Kirke og Solrød Strandkirke.

Der kan være 7 konfirmandfamilier ad gangen i Solrød Kirke og 14 i Strandkirken.

Tidspunkter for konfirmation er: kl. 11.00 og kl. 13.00.
På særlig store dage vil det være kl. 10.00, 12.00 og kl. 14.00.

 

Har du spørgsmål vedrørende konfirmationer, kan du kontakte kateket Anita Obeling Kring.