Konfirmation i Solrød Kommunes kirker

Konfirmationen er en kirkelig handling, hvor man bekræftes og selv bekræfter sin dåb. Konfirmation er et frivilligt tilbud, der gives fra og afholdes i det sogn, hvor man har sin bopæl.

For at blive konfirmeret skal man foruden at være døbt også modtage en forberedelse til konfirmation, hvis formål er at udvirke”fortrolighed med den kristne børnelærdom og folkekirkens gudstjeneste”.

Hvis man ønsker at blive konfirmeret, er deltagelse i konfirmationsforberedelsen obligatorisk.

De nærmere regler for konfirmation og konfirmationsforberedelse finder man i ”Kongelig Anordning om konfirmation”:

Kirkerne i Solrød Kommune tilbyder konfirmationsforberedelse og konfirmation til unge, der går i folkeskolens 8. klasser, således at man påbegynder forberedelsen i august eller september måned og konfirmeres det efterfølgende forår.

Konfirmationsforberedelse indebærer at man går til undervisning hos en præst eller en anden medarbejder ved kirken samt deltager i en række gudstjenester i sognets kirke.

Undervisningen omfatter ca. 48 lektioner og dens form kan variere fra sogn til sogn. Nogle kirker har ugentlige timer, som der er givet plads i skolens skema morgen eller eftermiddag. Andre har efter aftale med skolen samlet forberedelsen i blokke, der kan ligge både på hverdage og i weekenden.

Konfirmationsforberedelsen kan suppleres med arrangementer udenfor skoletid f.eks. filmforevisning, ekskursion, gospelworkshop og konfirmandweekend.

De nærmere krav omkring undervisning, kirkegang og konfirmationsdatoer finder du på det enkelte sogns egen hjemmeside.