Fadervor er kristendommens ældste og mest brugte bøn. Vi kender den fra Bibelen, hvor Jesus lærer sine disciple at bede den.

Vi har den i to udgaver, hvor den mest kendte er den gamle oversættelse med vorde og thi.

Her i sognet bruger vi for det meste den nye oversættelse fra 1992. 
Det betyder dog ikke, at den gamle ikke må bruges. Brug den, du har det godt med.

Fadervor (oversættelsen fra 1992)

Vor Fader,
du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje, 
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren
i evighed!

Amen

Fadervor (den gamle oversættelse)

Fader vor,
du som er i himlene!
Helliget vorde dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje, 
som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren
i evighed!

Amen