03. marts 2019 - 11:00 > Solrød Strandkirke > Familiegudstjeneste ved Charlotte Gravesen - FastelavnUdskriv event

En festlig gudstjeneste for store og små, hvor man meget gerne må komme udklædt. Efter gudstjenesten er der  tøndeslagning for alle aldersgrupper, fastelavnsboller og kakao/ kaffe/ te – og mulighed for en skive rugbrød til børnene.

kl. 10.56 (:-)) mens klokkerne ringer, ringer Anita med sine små klokker og får ro 

Charlotte indleder og vi lytter sammen til bedeslagene

Præludium - spejdernes fane bæres ind og derefter dåbsbarnet

Anita og Charlotte indleder om gudstjenesten og udklædningerne

1. salme: Ka´ du gætte hvem jeg er?

Bøn

Prædiken (dukketeater om udklædning og Guds kærlighed)

2. salme: 749 I østen stiger solen op

Dåb 

Fadervor på powerpoint

3. salme: Børn er sorte, gule, hvide, røde (melodi: Se, min kjole)

Nadver (kort indledning uden salmevers)

Velsignelsen med korsvar

4. salme: fra Tillæg til Den Danske Salmebog nr. 760 Jeg har få´t hænder at klappe med

Meddelelser

Postludium - fanen først og så bæres dåbsbarnet ud